Tentest Trade OÜ E-veikala pirkuma-pārdevuma līguma vispārējie noteikumi.

Tentest Trade OÜ, reģistrācijas numurs 10908261, Läike tee 1, Rae pagasts, 753132, Igaunija, tālāk tekstā “Pārdevējs” un klients, kas noformē pirkumu Tentest Trade e-veikalā vietnē www.scandipro.lv, identificējot sevi, ievadot pasūtījumā savus personas datus, tālāk tekstā “Pircējs”, noslēdza šo līgumu par spēkā esošajiem pasūtīšanas noteikumiem, kas attiecas uz e-veikalā noslēdzamajiem pirkuma-pārdevuma darījumiem:

 1. Vispārējie nosacījumi.
  1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk Tentest Trade e-veikalā pārdodamās preces. Pārdevējs un Pircējs savstarpējo attiecību regulēšanā vadās no Saistību tiesību likuma (VÕS) un citiem Igaunijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem, kā arī e-veikala pirkuma-pārdevuma līguma vispārējos noteikumos norunātā.
  2. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī veikt labojumus piedāvātajās e-veikala precēs. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt pirkuma-pārdevuma līguma vispārējos noteikumus bez pienākuma iepriekš par to informēt Pircēju e-pastā.
 2. Cenas
  1. Visas cenas e-veikalā ir norādītas eiro un nesatur pievienotās vērtības nodokli, Latvijas Republikas pievienotās vērtības nodoklis tiek norādīts un pievienots cenām pirkuma veikšanas laikā. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt e-veikalā esošās preces cenas.
  2. Tentest Trade e-veikalā esošais preču klāsts un īpašās cenas var atšķirties no citos Tentest Trade veikalos esošā preču klāsta un īpašajām cenām.
 3. Pirkuma grozs un pasūtījuma noformēšana.
  1. Lai iegādātos preces, Pircējam izvēlētās preces ir jāpievieno pirkuma grozam. Pirkuma grozā esošo preču skaitu var mainīt.
  2. Lai turpinātu pasūtījuma noformēšanu, Pircējam ir jāpievieno precīza kontaktinformācija un jāizvēlas apmaksas veids.
  3. Pircējam ir jāapstiprina sava piekrišana Tentest Trade e-veikala pirkuma-pārdevuma līguma vispārējiem noteikumiem, veicot atzīmi īpašajā laukā, un jāiesniedz pasūtījums.
  4. Pasūtījums, kas ir iesniegts, taču 5 dienu laikā nav apmaksāts, tiek anulēts.
  5. E-veikalā veiktie pasūtījumi tiek izskatīti P-Pkt plkst. 8.00–17.00
 4. Norēķināšanās par pasūtījumu.
  1. Tentest Trade e-veikalā Pircējs var izvēlēties kādu no piedāvātajiem apmaksas veidiem.
  2. Par precēm var norēķināties:
   1. izmantojot internetbanku – Swedbank, SEBbank, LHV Pank
   2. ar kredītkarti – Mastercard, Maestro vai Visa
  3. Kā apmaksas veidu izvēloties internetbanku, Pircējs tiek novirzīts uz izvēlēto banku. Pircējs veic internetbankā maksājumu un pēc apmaksas nospiež taustiņu “Atpakaļ pie tirgotāja”. Kad Pircēja pasūtījums ir korekti nonācis pie Pārdevēja, Pārdevējs nosūta atbilstošu apstiprinājumu uz Pircēja e-pastu.
  4. Ja kā apmaksas veids tiek izvēlēta kredītkarte, Jūs tiekat novirzīts uz kredītkartes maksājuma veikšanu.
 5. Piegādes laiks un nosacījumi
  1. Pēc pirkuma-pārdevuma līguma stāšanās spēkā un pirkuma veikšanas notiek preču komplektēšana un piegāde.
  2. Pirkuma komplektēšana un izsūtīšana notiek 2-7 darbdienu laikā, sākot ar rēķina summas saņemšanu Tentest Trade norēķinu kontā.
  3. Ja Pircēja pasūtījumu nav iespējams izpildīt no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, ar Pircēju sazinās un piedāvā alternatīvas iespējas, vai arī atmaksā apmaksāto summu nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā.
  4. Pircējs var izvēlēties kādu no šiem preču piegādes veidiem:
   1. Ierasties pēc preces pašam Läike tee 1, Rae pagasts, P-Pkt plkst. 8.00-17.00
    1. Pasūtīto preču nodošana notiek tikai pasūtījumā norādītajam Pircējam pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas. Ja Pircējs vēlas, lai preci saņem trešā persona, Pārdevējs par to jāinformē iepriekš, nosūtot elektronisko pastu
   2. Prece tiek nosūtīta ar kurjera pakalpojumus sniedzošu uzņēmumu (Igaunijas un Eiropas Savienības robežās). Nododot preces kurjeram, kurjera uzņēmums ar pircēju iepriekš sazinās, lai precizētu produktu piegādes laiku. Par precēm un pakalpojumiem norēķinās ar bankas pārskaitījumu ar 100 % priekšapmaksu.
 6. Atkāpšanās no līguma.
  1. Pircējam ir tiesības pēc preces pasūtīšanas un apmaksas, kā arī pirms preces piegādes, anulēt savu pasūtījumu. Lai to izdarītu, ir iespējami drīz jānosūta atbilstoša satura paziņojums uz e-pasta adresi info@tentest.ee un jāinformē par savu vēlmi.  Nosūtītajā e-pastā jānorāda pasūtījuma/rēķina numurs, kuru vēlas anulēt, kā arī Pircēja kontaktinformācija.
  2. Pircēja apmaksātā summa tiek pārskaitīta uz to pašu norēķinu kontu nekavējoties, taču ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā pēc uzzināšanas par pasūtījuma anulēšanu.
 7. Atkāpšanās tiesības
  1. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā bez iemeslu norādīšanas atkāpties no līguma, kas noslēgts, izmantojot sakaru līdzekļus.
  2. Termiņš sākas dienā, kad prece nonāk pie Pircēja.
  3. Ja Pircējs vēlas atkāpties no līguma, 14 dienu laikā ir jānosūta atbilstoša satura paziņojums uz e-pasta adresi info@tentest.ee
  4. Pircējam rodas pienākums atgriezt preci Pārdevējam nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pieteikuma par atkāpšanos iesniegšanas.
  5. Atkāpšanos no līguma pierāda Pircējs.
  6. Atpakaļ nododamajai precei jābūt bez trūkumiem, pilnā komplektācijā, oriģinālajā iepakojumā un nelietotai.
  7. Ja atpakaļ nododamās preces stāvoklis kļūst sliktāks, Pircējs atbild par preces lietošanas izraisītu vērtības samazināšanos, ja viņš to ir izmantojis citā veidā kā ir nepieciešams, lai pārliecinātos par lietas būtību, īpašībām un darbību. Lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un nosacījumiem, preci drīkst lietot un izmantot tikai tā, kā to parasti atļauj darīt veikalā.
  8. Ar preces atgriešanu saistītos tiešos izdevumus sedz Pircējs, izņemot, ja atgriežamā prece ir ar defektiem vai neatbilst pasūtītajam.
  9.  Atkāpjoties no Līguma, Tentest Trade nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pieteikuma par atkāpšanos saņemšanu atgriež Pircējam apmaksāto pirkuma cenu, no kā ir tiesības veikt ieskaitu par p. 7.7 līdz p. 7.10 minētajām atmaksai nepiekrītošajām summām, ar nosacījumu, ka šajā pašā laikā preci atgriež veikalā.
  10. Ja Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no veikala piedāvātā vislētākā parastā lietas piegādes veida, Tentest Trade nav jāatgriež Pircējam izdevumi, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītos izdevumus.
  11. Naudu atmaksā uz to pašu norēķinu kontu, no kura tā tika saņemta.
  12. Atkāpšanās tiesības neattiecas uz produktiem, kas ir izgatavoti, ņemot vērā Pircēja individuālās vajadzībās un kā ietvaru Pircējs ir atvēris.
 8. Pretenziju iesniegšanas kārtība.
  1. Tentest Trade atbild par e-veikalā pārdoto preču neatbilstību līguma nosacījumiem, kas parādās divu gadu laikā pēc lietas nodošanas pircējam saskaņā ar VÕS 218. panta 2. daļu. No tā pirmo sešu mēnešu laikā kopš lietas nodošanas pircējam pieņem, ka trūkums bija jau lietas nodošanas laikā. Atbilstošā pieņēmuma atspēkošana ir Pārdevēja pienākums.
  2. Visas pretenzijas izskata un ar Patērētāju sazinās tikko iespējams, taču ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.
  3. Parādoties trūkumiem, pircējam, vēlākais, divu mēnešu laikā ir jāpaziņo pārdevējam par preces neatbilstību līguma nosacījumiem.
  4. Pretenzija jāiesniedz, vēlams, rakstiskā vai rakstisku atkārtotu iesniegšanu nodrošinošā formā.
   1. Pretenzijā jānorāda:  patērētāja vārds un kontaktinformācija, sūdzības iesniegšanas datums, preces vai pakalpojuma trūkums, uzņēmumam iesniedzamais prasījums, jānorāda uz darījuma veikšanu vai garantiju apliecinošu dokumentu, kā arī jāpievieno tā kopija sūdzībai.
  5. Ja nopirktā prece neatbilst līguma nosacījumiem, Pircējs var pieprasīt no Pārdevēja produkta labošanu vai aizvietošanu ar produktu bez trūkumiem.
  6. Ja produkta labošana vai aizvietošana nav iespējama, vai neizdodas, vai ar produkta labošanu/aizvietošanu patērētājam izraisa nepamatotas neērtības, patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma un pieprasīt naudas atmaksu.
  7. Tentest Trade neatbild šādos gadījumos:
   1. preces pasliktināšanos/bojāšanu ir izraisījis pircējs
   2. par trūkumiem, kas ir radušies preces neatbilstošas lietošanas rezultātā
   3. Par preces normālu fizisku nolietojumu parastas lietošanas gadījumā.
 9. Personas datu aizsardzība
  1. Personas datu avots ir klientu attiecību rašanās, reģistrējot pasūtījumu e-veikalā vai reģistrējoties kā pastāvīgajam klientam.
  2. Reģistrējamo datu kopumā ietilpst: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pirkuma nosūtīšanas adrese, pilsēta, pasta indekss, valsts, piekrišana e-veikala pirkuma-pārdevuma līguma vispārējiem noteikumiem, piekrišana jaunumu saņemšanai.
  3. Personas datus apstrādā Tentest Trade OÜ, reģistrācijas numurs 10908261, Läike tee 1, Rae pagasts, 753132, Igaunija
  4. Tentest Trade nenodod Pircēja personas datus trešajām personām, izņ. transporta pakalpojuma sniedzējiem, lai preci piegādātu Pircējam.
  5. Tentest Trade izmanto Pircēja kontaktinformāciju reklāmas un citas informācijas nosūtīšanai tikai tādā gadījumā, ja Pircējs ir izteicis atbilstošu vēlmi Tentest Trade mājas lapas pašapkalpošanās vidē.
  6. Pircējam ir iespējams atteikties no reklāmas paziņojumu saņemšanas, arī par to informējot pašapkalpošanās vidē.
  7. Pircējam ir arī tiesības kontrolēt savus personas datus, kā arī tos grozīt vai lūgt dzēst savus personas datus no reģistra.
 10. Pirkuma grozs un pasūtījuma noformēšana.
 11. Atbildība
  1. Ja Tentest Trade vainas dēļ ir pārkāpti līguma noteikumi, Pircējam ir tiesības pieprasīt no Tentest Trade viņam ar atbilstošo pārkāpumu nodarītā tiešā mantiskā kaitējuma atlīdzināšanu, kā arī ir tiesības pieprasīt sev nodarītā nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu.
  2. Tentest Trade neatbild par citiem Pircējam iespējami radītiem kaitējumiem, kā arī nav pienākuma atlīdzināt negūtos ienākumus, ar pārtrauktu uzņēmējdarbību saistītus izdevumus vai peļņas samazināšanos, komercsabiedrības daļas vai akcijas vai uzņēmuma vērtības samazināšanos, vai citus līdzīgus kaitējumus.
  3. Tentest Trade neatbild par Pircējam radīto kaitējumu vai preces piegādes kavēšanos, ja kaitējumu vai preces piegādes kavēšanos ir izraisījis apstāklis, kuru Tentest Trade nevarēja ietekmēt.
  4. Saistību pārkāpšanu apstākļos, kurus ir izraisījusi nepārvaramā vara, uzskata par attaisnotu un tā neizraisa atbildību.
 12. Domstarpības
  1. Domstarpības, kas radušās saistībā ar preču pasūtīšanu un iegādi ar Tentest Trade e-veikala starpniecību, risina sarunu ceļā.
  2. Ja vienošanās netiek panākta, Pircējam ir tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības dienesta patērētāju strīdu komisijā (www.komisjon.ee) vai Harju Apriņķa tiesā.
  3. Lai risinātu problēmas, kas radušās Eiropas Savienībā, vērsties http://ec.europa.eu/odr
 13. Atruna
  1. Tentest Trade patur tiesības atteikties no pārdošanas, ja ir kāda no šīm kļūdām: cilvēciska kļūda, ievadot cenu vai tehniska kļūda sistēmā
  2. Saistībā ar ražotāju datu karšu nepilnību, Tentest Trade e-veikala preču informācijā var būt neprecizitātes. Šādos gadījumos Tentest Trade neuzņemas atbildību par produkta datu pareizību.